štítek: preference spotřebitelů

Vzdělanější lidé jsou ochotni platit více z příjmu na hypotéku

“Lidé s vyšším vzděláním jsou ochotni vydat na splátku hypotéky vyšší díl příjmů než lidé s nižším vzděláním.” Dotázaní s vyšším dokončeným vzděláním jsou četněji...

Daňové úlevy životního pojištění? Muži mají jasno

“Muži mají ve využití daňových úlev životního pojištění jasněji než ženy.” Muži (56,3 %) by četněji než ženy (49,1 %) v případě uzavření životního pojištění využili...
db

Kdo zná výluky svého majetkového pojištění?

"Výluky majetkového pojištění znalí především starší lidé, lidé s vyššími příjmy a s vyšším vzděláním." Respondenti ve vyšším věku znají výluky svého majetkového pojištění četněji...

Daňové úlevy životního pojištění by lidé využili

“Polovina lidí bez životní pojistky by v případě uzavření pojištění využila možností daňových úlev.” Polovina respondentů (52,4 %), kteří nemají sjednané životní pojištění, by v...
db

Výluky z pojištění majetku: Vztah mezi příjmem a jejich znalostí

“Nejčetněji znají výluky z majetkového pojištění lidé z domácností s vyššími příjmy.” Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (60,7 %) uvádí výzmnamně...
db

Kdo je ochoten platit poradci procentem z investic?

"Platit odměnu poradci procentem z objemu investic pod správou jsou ochotni lidé s vyššími příjmy, podnikatelé a vlastníci nemovitosti." Ochota platit finančnímu poradci odměnu procentem...
db

Vlastní zdroje na koupi nemovitosti

Studie ke stažení zde

Žádné vlastní zdroje na koupi nemovitosti nedá polovina lidí

“Polovina lidí není schopna či ochotna použít na koupi nemovitosti žádné vlastní zdroje.” Polovina dotázaných (46,4 %) uvedla, že by nebyla schopna či ochotna použít na...

Lidé bez životní pojistky jsou ochotni pojištění platit

“Naprostá většina lidí bez životního pojištění je ochotna životní pojistku platit. Kolik?” Polovina respondentů (51,5 %) uvedla, že má sjednané životní pojištění. Polovina dotázaných (48,5...

Lidé ochotni připlatit za krytí války jsou ochotni změnit pojišťovnu

“Lidé ochotní připlatit za krytí majetku pro případ války, by byli ochotni změnit i pojišťovnu.” Respondenti, kteří by byli ochotni připlatit si za krytí majetku...