Kolik by lidé spořili na rentu 5 000 Kč?

“Na rentu ve výši 5 tis. Kč jsou lidé ochotni spořit nejčetněji 501 Kč až 1 000 Kč.”

Čtvrtina responentů (25,9 %) by byla ochotna na doživotní rentu ve výši 5 000 Kč spořit měsíčně mezi 501 Kč a 1 000 Kč a pětina (19,5 %) od 251 Kč do 500 Kč.

Ochota spoření na rentu

Nad 1 000 Kč měsíčně je na doživotní rentu ve výši 5 tis, Kč ochotna spořit čtvrtina mužů (25,9 %), ale jen pětina žen (19 %). Muži (10 %) také četněji než ženy (6 %) preferují doživotní rentu koupit za jednorázově uhrazenou částku.

Ochota spoření na rentu - pohlaví

Nad 1 000 Kč měsíčně je na doživotní rentu ve výši 5 tis, Kč ochotni spořit četněji respondenti ve vyšším než v nižším věku. Tuto částku je ochtna spořit třetina respondentů ve věku nad 55 let (31 %).

Ochota spoření na rentu - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.