Kolik jsou lidé ochotni vydat na splátku hypotéky?

“Ochota platit na splátky hypotéky 40 % a více z příjmu domácnosti klesá s věkem.”

Třetina dotázaných (30 %) uvedla, že by nebyla schopna či ochotna na spkátky hypotéky vydat nic. Čtvrtina respondentů by byla ochotna a schopna platit pouze 10 % z příjmu domácnosti (26,1 %).

Splátka hypotéky k rodinnému příjmu

Nic z rodinného rozpočtu není ochotna věnovat na splátku hypotéky téměř třetina mužů (30,9 %) i žen (29,2 %). Muži jsou ale četněji než ženy ochotni na splátku úvěru na bydlení vynaložit vyšší díl příjmu domácnosti.

Splátka hypotéky k rodinnému příjmu - muži a ženy

S rostoucím věkem respondentů klesá podíl dotázaných, kteří jsou ochotni platit 40 % a více ze svého rodinného příjmu na splátky hypotéky.

Splátka hypotéky k rodinnému příjmu - věk respondentů


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.