Mají zájem o rentu od pojišťovny… a jsou ochotni platit

“Lidé se zájmem o rentu od pojišťovny jsou ochotni na rentu v průměru platit významně více než ostatní.”

Možnost koupě doživotní renty od pojišťovny by uvítaly dvě pětiny respondentů (38,2 %). O takový produkt nemá zájem jedna pětina dotázaných (20,8 %).

Zájem o doživotní rentu 1

Respondenti, kteří uvedli, že by uvítali možnost koupě doživotní renty od pojišťovny, jsou významně četněji než ostatní ochotni platit na dosažení doživotní renty 5 000 Kč měsíční částku 1 500 Kč (12,9 %). Naopak čtvrtina dotázaných, kteří o rentu od pojišťovny nemá zájem, je ochotna platit do 100 Kč (25,8 %).

Zájem o doživotní rentu a ochota platit

Respondenti, kteří uvedli, že by uvítali možnost koupě doživotní renty od pojišťovny (756 Kč), jsou ochotni platit pro získání renty ve výši 5 000 Kč měsíční v průměru téměř o polovinu více než dotázaní, kteří o rentu od pojišťovny zájem nemají (508 Kč).

Zájem o doživotní rentu a ochota platit - průměrná výše

Pro výpočet průměru jsou vzaty střední hodnoty intervalů a částka 100 Kč u nejnížšího a 1 500 Kč u nejvyššího intervalu.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.