Daňové zvýhodnění a renta… ovlivní polovinu lidí

“Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila při jejím sjednání polovinu lidí.”

Daňové zvýhodnění renty

Polovinu respondentů (49,5 %) by při sjednání doživotní renty ovlivnila možnost daňového zvýhodnění. Pouze šestinu dotázaných (15,2 %) by možnost daňového zvýhodnění při sjednání doživotní renty neovlivnila.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.