Jsou realitní investice stále atraktivní?

“Názor na atraktivitu investic do nemovitostí změnily dvě pětiny lidí, kteří je považují obecně za atraktivní.”

Více než čtyři pětiny dotázaných (83,3 %) obecně považuje investice do nemovitostí za atraktivní. Nikdy je za atraktivní nepovažovala méně než pětina respondentů (16,7 %).

Atraktivita investic do nemovitostí

Dvě pětiny respondentů, kteří obecně považují nemovitosti za atraktivní investici, je vzhledem k aktuální situaci na realitním trhu za atraktivní spíše (29,5 %) či rozhodně (10 %) nepovažuje.

Atraktivita investic do nemovitostí

Investice do nemovitostí považuje za atraktivní polovina mužů i polovina žen. Větší podíl žen (18,6 %) než mužů (14,5 %) realitní investice nepovažoval nikdy za atraktivní. Naopak vyšší podíl mužů (35,6 %) než žen (30,4 %) na atraktivitu investic do nemovitostí změnil názor.

Atraktivita investic do nemovitostí - pohlaví


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.

Sdílet