štítek: preference spotřebitelů

db

Kdo má a kdo nemá zájem o doživotní rentu

“Muži by možnost doživotní renty uvítali četněji než ženy. Lidé před důchodem nemají zájem.” Možnost koupě doživotní renty od pojišťovny by uvítaly dvě pětiny mužů...
db

Lidé mají o doživotní rentu od pojišťovny zájem

“Dvě pětiny lidí by možnost doživotní renty uvítaly, pouze jedna pětina ne.” Možnost koupě doživotní renty od pojišťovny by uvítaly dvě pětiny respondentů (38,2 %)....

Domácnosti s vyšším příjmem jsou ochotni platit více na hypotéku

“S rostoucím příjmem domácnosti stoupá též podíl příjmů, který jsou lidé ochotni vydat na splátku hypotéky.” Dotázaní z domácností s vyšším příjmem jsou četněji ochotni vydávat...
db

Krytí životních rizik: Plány a skutečnost

“Pouze riziko ztráty zaměstnání lidé četněji zvažují, než skutečně sjednávají.” Riziko invalidity z jakýchkoliv příčin by v případě sjednání životního pojištění zvažovala krýt polovina dotázaných bez životního pojištění...
db

Klienti které pojišťovny jsou spokojeni s výlukami?

“S výlukami majetkového pojištění jsou nejčetněji spokojení klienti UNIQA pojišťovny.” Nejčetněji jsou s výlukami pojištění majetku spokojení respondenti, kteří je znají a nejvyšší pojistné platí UNIQA...
db

Preferovaná forma investice do nemovitosti

Studie ke stažení zde

Kdo je spokojený s výlukami majetkového pojištění?

"S výlukami z majetkového pojištění jsou četněji spokojenější muži, lidé z Prahy a menších obcí a čtyřčlenné domácnosti." Muži (76,4 %), kteří mají sjednané pojištění...
db

Atraktivita investic do nemovitostí

Studie ke stažení zde
db

Klienti které pojišťovny znají výluky?

“Nejčetněji výluky z majetkového pojištění znají klienti Kooperativa pojišťovny.” Nejčetněji výluky z pojištění majetku znají respondenti, které nejvyšší pojistné majetkového pojištění platí Kooperativa pojišťovně (70,6...

Vzdělanější lidé jsou ochotni platit více z příjmu na hypotéku

“Lidé s vyšším vzděláním jsou ochotni vydat na splátku hypotéky vyšší díl příjmů než lidé s nižším vzděláním.” Dotázaní s vyšším dokončeným vzděláním jsou četněji...