Analýza

Kdo z nepojištěných by uvítal daňové úlevy životního pojištění?

“Polovina lidí bez životní pojistky by v případě uzavření pojištění využila možností...

Inovativní poradenská firma? Záleží na typu společnosti poradce

"Vnímání inovativnosti poradenských firem se liší podle typu společnosti hodnotitele." Nejlepší hodnocení inovativnosti...

S jakým realitním makléřem spolupracují finanční poradci

“Finanční poradci nejčetněji spolupracují s realitním makléřem mimo centrálu.” Finanční poradci, kteří nejsou...

Kdo je ochoten platit poradci procentem z investic?

"Platit odměnu poradci procentem z objemu investic pod správou jsou ochotni lidé...

Lidé bez životní pojistky jsou ochotni pojištění platit

“Naprostá většina lidí bez životního pojištění je ochotna životní pojistku platit. Kolik?” Polovina...

Spolupracují poradci s realitními makléři?

“Dvě třetiny finančních poradců spolupracují s realitním makléřem. Kdo jsou?” Dvě třetiny (64,5...

Pojištění majetku a výluky: Jste spokojeni?

"S výlukami z majetkového pojištění je spokojena většina lidí, kteří je znají..." Tři...

Proč lidé nemají sjednané životní pojištění

“Dvě pětiny lidí bez životního pojištění uvádí jako důvod neuzavření pojistky, že...

Platit poradci? Ochotni jsou především bohatší a podnikatelé

"Platit finančnímu poradci jsou ochotni zejména lidé z domácností s vyššími příjmy...

Ekonomická aktivita a ochota změnit pojišťovnu

"Kdo je ochoten změnit pojišťovnu pro krytí majetku pro případ válečných událostí?" Respondenti z...