Analýza

Přes 70 % nepojištěných mladých lidí očekává měsíční platbu nižší než 500 Kč

“30 % lidí, kteří životní pojištění dosud nemá, o sjednání pojistky uvažuje. Očekávají...

Přes 70 % nepojištěných mladých lidí očekává měsíční platbu nižší než 500 Kč

“30 % lidí, kteří životní pojištění dosud nemá, o sjednání pojistky uvažuje. Očekávají...

Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce u potenciálních klientů

Životní pojištění nemá sjednáno téměř 50% lidí. U produktivní populace to tak čítá bezmála 2...

Tržní sentiment jednotlivých distribučních kanálů se liší

“Nejvíce optimističtí jsou výhradní pojišťovací agenti” Nejoptimističtěji vidí v...

Manažeři očekávají růst produkce

Zprostředkovatelé vidí budoucnost trhu životního pojištění mírně pozitivně.  Přibližně...

Poradci nabízejí měsíční pojistné ve výši přesahující 35 % disponibilních prostředků klienta bez ohledu na jeho finanční situaci

“Až 70 % finančních poradců se nezabývá celkovou finanční situací klienta a dochází tak k...

Životní pojištění: Jaký vývoj trhu očekávají zprostředkovatelé?

Přibližně polovina (50,7 %) dotazovaných zprostředkovatelů odhaduje v následujících 12 měsících...

Vázaní zástupci pojišťoven srší optimismem

Nejoptimističtěji vidí v následujících 12 měsících svou osobní produkci výhradní pojišťovací...

Téměř milion nepojištěných lidí uvažuje o životním pojištění

Pouze necelých 40 % respondentů do 35 let má sjednáno životní pojištění. Z těch, kteří pojistku...

Dominance TOP 5 hráčů v pojištění se snížila

Dle evidence České národní banky působilo v září 2019 u TOP 5 finančně-poradenských hráčů 8 999...

Makléřské společnosti mají poradce s nejdelší praxí

Nejvíce poradců s více než 10 letou praxí ve finančním poradenství je v makléřských společnostech...