štítek: preference spotřebitelů

Chování spotřebitelů: Aktualizace pojištění nemovitosti vs. životka

“Lidé nejčetněji plánují aktualizovat životní pojistku stejnou cestou, jakou upravili pojištění nemovitosti.” Respondenti, kteří vlastní nemovitost a aktualizovali své pojištění nemovitosti, nejčetněji k aktualizaci životního pojištění...

Platit hodinově finančnímu poradci? Ochotná je jen třetina lidí

“Hodinovou sazbou je ochotna platit finančnímu poradci pouze třetina lidí.” Třetina respondentů (33,7 %) by byla ochotna platit odměnu finančnímu poradci hodinovou sazbou. Výzkum proběhl na...
db

Vlastníci nemovitosti věří poradcům, ostatní míří na pobočky

“Vlastníci nemovitostí k aktualizaci životního pojištění preferují finanční poradce, nevlastníci pobočky.” Respondenti, kteří vlastní nemovitost, nejčetněji k aktualizaci životního pojištění preferují využití služeb finančních poradců (44,2...

Jaký paušál jsou lidé ochotni platit poradci?

"Lidé ochotní platit měsíční paušál finančnímu poradci uvádějí nejčetněji částku od 100 Kč do 500 Kč." Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji od 100...
db

Aktualizace životka s poradcem? Nejčetněji podnikatelé a středoškoláci

“Nejčetněji by k aktualizaci životního pojištění využili finanční poradce středoškoláci a podnikatelé.” S růstem příjmu domácnosti stoupá podíl respondentů, kteří by aktualizovali životní pojištění online,...
db

Plán aktualizace pojištění nemovitosti: Muži vs. ženy

“Ženy plánují aktualizovat pojištění nemovitosti s finančním poradcem četněji než muži.” Ženy (42,6 %) plánují aktualizovat pojištění nemovitosti s finančním poradcem významně četněji než muži (30,7 %)....

Platit finančního poradce paušálem?

“Dvě pětiny lidí jsou ochotny finančnímu poradci platit paušální měsíční odměnu. Kdo četněji?” Dvě pětiny respondentů (41,6 %) by byly ochotny platit paušální měsíční odměnu...
db

Aktualizace životního pojištění: Poradci vítězí u starších

“Finanční poradci pro aktualizaci životního pojištění vítězí nejvíce u starších lidí.” Respondenti ve věku nad 55 let (49,1 %) by významně četněji než ostatní zvolili...

Kdo plánuje aktualizovat pojištění nemovitosti s poradcem?

"S finančním poradcem plánuje aktualizovat pojištění nemovitosti dle tržní hodnoty třetina lidí. Kdo?" S rostoucím věkem stoupá podíl respondentů zvažujících aktualizaci pojištění nemovitosti, kteří plánují...
db

Ženy pro aktualizaci životka věří poradcům více než muži

“Ženy by pro aktualizaci životního pojištění volily finanční poradce četněji než muži.” Ženy (46,2 %) by pro aktualizaci životního pojštění volili finanční poradce četněji než...