Vyšší očekávaný věk dožití = vyšší optimální renta

“Lidé očekávající věk dožití nad 90 let považují za optimální rentu nad 10 tis. Kč četněji než ostatní.”

Požadovaná renta a očekávaný věk dožití

Výše renty k zajištění na stáří ve výši nad 10 tis. Kč je považována za optimální respondenty očekávající věk dožití přibližně 90 let a více četněji než pro ostatní.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.