Lidi se zájmem o rentu ovlivní i daňové zvýhodnění

“Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila především lidi se zájmem o rentu.”

Daňové zvýhodnění renty a zájem o rentu

Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila při sjednání renty dvě třetiny respondentů (64,1 %), kteří by možnost koupě renty od pojišťovny uvítali, a téměř polovinu dotázaných (44,8 %), kteří neví, zda by rentu uvítali.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.