Koho přesvědčí příspěvek zaměstnavatele ke sjednání renty?

“Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil četněji ženy než muže. Koho četněji?”

Při sjednání doživotní renty by příspěvek zaměstnavatele ovlivnil mírně četněji ženy (60,2 %) než muže (58,4 %). Muži (18 %) by se naopak četněji než ženy (15 %) příspěvkem zaměstnavatele ovlivnit nenechali.

Příspěvek zaměstnavatele a doživotní renta - muži a ženy

Jen polovinu respondentů ve věku do 26 let by při sjednání doživotní renty by ovlivnil příspěvek zaměstnavatele (50,9 %), ale dvě třetiny dotázaných starších 55 let (64,3 %).

Příspěvek zaměstnavatele a doživotní renta - věk

Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil nejčetněji respondenty ze čtyřčlenných domácností (68,4 %).

Příspěvek zaměstnavatele a doživotní renta - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.