Proč pojišťovny nenabízejí doživotní rentu?

“Pojišťovny doživotní rentu nenabízí, protože je málo zisková.”

Proč pojišťovny nenabízejí doživotní rentu

Polovina respondentů (47,4 %) se domnívá, že pojišťovny doživotní rentu nenabízí, protože by jim přinesl jen malý zisk, třetina dotázaných (32,1 %) považuje za důvod obavu pojišťoven z dlouhověkosti lidí a pětina (20,6 %) malý zájem o doživotní rentu ze strany lidí.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.