Pořídit si elektromobil? Děkuji, nemáme zájem…

“Elektromobil by si byla ochotna pořídit pouze pětina lidí.”

Pouze necelá pětina respondentů (17,5 %) uvádí, že by si pořídila elektromobil. Více než čtyři pětiny dotázaných (82,5 %) by si elektromobil nekoupila.

Ochota pořídit si elektromobil

Desetina respondentů (10,4 %) z dotázaných, kteří jsou ochotni pořídit si elektromobil, již elektromobil má.

Vlastníci elektromobilu k zájemcům o elektrický vůz

Tři pětiny respondentů (59,5 %) z dotázaných, kteří jsou ochotni pořídit si elektromobil, ale ještě elektromobil nemají, motivuje snaha přispět k ekologii, více než čtvrtinu (28,3 %) touha ušetřit a více než desetinu (12,1 %) dotace.

Motivace k pořízení elektromobilu


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet