Koho ovlivní daňové zvýhodnění při pořízení renty?

“Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila shodně muže i ženy. Jakou skupinu více?”

Muže (49,1 %) i ženy (49,8 %) by při sjednání doživotní renty ovlivnila možnost daňového zvýhodnění srovnatelnou měrou. Vyšší podíl mužů (17,7 %) než žen (12,8 %) by ale možnost daňového zvýhodnění při sjednání doživotní renty neovlivnila.

Daňové zvýhodnění renty - pohlaví

Respondenty ve věku do 26 let (34,1 %) by při sjednání doživotní renty ovlivnila možnost daňového zvýhodnění méně četně než ostatní. A naopak vyšší podíl dotázaných ve věku do 26 let (20,4 %) než ostatních respondentů by možnost daňového zvýhodnění při sjednání doživotní renty neovlivnila.

Daňové zvýhodnění renty - věk

Respondenty z tříčlenných domácností (57,5 %) by při sjednání doživotní renty ovlivnila možnost daňového zvýhodnění významně četněji než ostatní.

Daňové zvýhodnění renty - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.