Příspěvek zaměstnavatele by doživotní rentě pomohl

“Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil tři pětiny lidí.”

Příspěvek zaměstnavatele a doživotní renta

Tři pětiny respondentů (59,3 %) by při sjednání doživotní renty ovlivnil příspěvek zaměstnavatele. Pouze šestinu dotázaných (16,5 %) by příspěvek zaměstnavatele při sjednání doživotní renty neovlivnil.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.