Příspěvek zaměstnavatele, nebo daňové zvýhodnění?

“Příspěvek zaměstnavatele by byl účinnější než daňové zvýhodnění doživotní renty.”

Daňové zvýhodnění a příspěvek zaměstnavatele k doživotní rentě - porovnání dopadu

Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil více respondentů (59,3 %) než daňové zvýhodnění (49,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.

Sdílet