Příspěvek zaměstnavatele oslovuje stejné lidi jako daňové zvýhodnění

“Pět šestin lidí, které by ovlivnila možnost daňového zvýhodnění renty, by ovlivnil i příspěvek zaměstnavatele.”

Daňové zvýhodnění a příspěvek zaměstnavatele k doživotní rentě

Pět šestin respondentů, které by při sjednání doživotní renty ovlivnila možnost daňového zvýhodnění (85,7 %), by ovlivnil též příspěvek zaměstnavatele. Naopak tři pětiny dotázaných, které by daňové zvýhodnění neovlivnilo (59,6 %) by neovlivnil ani příspěvek zaměstnavatele.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.

Sdílet