štítek: spotřebitelské chování

db

Sjednání havarijního pojištění prudce roste s příjmem

"Vztah mezi penetrací havarijního pojištění a příjmem je silný." Zatímco podíl respondentů s uzavřeným havarijním pojištěním a s příjmem do 15 tis. Kč činí jen čtvrtinu...
db

Kdo nesouhlasí se zvýhodněním očkování v životku?

“Se zvýhodněním očkování proti koronaviru v komerčním životním pojištění nesouhlasí nejčastěji vysokoškoláci.” Mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty je nejvyšší podíl dotázaných, kteří nesouhlasí se zvýhodněním očkování v...
db

Havarijní pojištění s finančním poradcem? Nejčastěji v OVB

“Lidé s finančním poradcem mají havarijní pojištění sjednané četněji než lidé bez poradce. Ale jak?” Zatímco havarijní pojištění má sjednané téměř polovina (46,1 %) respondentů,...
db

Pokles schopnosti spořit v pandemii vedl k nižší penetrací životka

“Se změnou schopnosti spořit v koronakrizi se změnila i penetrace životního pojištění.” Nejčetněji svůj přístup k životnímu pojištění v důsledku pandemie změnili respondenti z domácností, jejichž schopnost spořit v...
db

Muži chtějí očkování zohlednit častěji než ženy

“Muži častěji než ženy souhlasí se zvýhodněním očkování proti koronaviru v životním pojištění.” Muži významně četněji než ženy souhlasí se zvýhodněním očkování v životním pojištění. “Rozhodně...
db

Havarijní pojištění online: Muži, mladí a v Praze

"Havarijní pojištění lidé sjednávají nejčastěji online. Kdo a kde nejvíce?" Zatímco muži sjednávají havarijní pojištění nejčetněji online (42,6 %), ženy se nejčetněji radí s finančním poradcem (35,6...

Klienti se s poradci v koronakrizi nepotkali. Ani online

"Polovina lidí se se svým finančním poradcem v průběhu koronakrize nepotkala, a to ani telefonicky či online." Třetina dotázaných (31 %) nemá svého finančního poradce...

Mají pojišťovny zohlednit očkování v životním pojištění?

“Pojišťovny by podle většiny dotázaných zvýhodňovat očkování proti koronaviru v životním pojištění neměly.” Čtvrtina dotázaných (25,4 %)  je přesvědčna, že by pojišťovny rozhodně neměly očkování proti...
db

Distribuce havarijního pojištění: Vyrovnaná pozice

"Způsob sjednání havarijního pojištění je mezi distribučními kanály vyrovnaný." Třetina respondentů (36,1 %) sjednala havarijní pojištění online. Na pobočce (33,2 %) a přes finančního poradce (30,6...
db

Penzijní fondy a finanční poradenství: Kdo je nejúspěšnější?

"V kterých společnostech finanční poradci mají klienty s nejvyšší penetrací penzijních fondů?" Zatímco investice do penzijních fondů mají sjednané téměř dvě třetiny (62,2 %) respondentů,...