Kdo investuje?

“Podíl investujících stoupá s věkem a vzděláním. Zároveň četněji investují muži než ženy.”

Respondenti z řad mužů (53,4 %) investují četněji než dotázané ženy (47,2 %).

Penetrace investic - pohlaví

Podíl respondentů, kteří uvádějí, že investují, stoupá s věkem dotázaných. Nejvyšší je u dotázaných ve věku nad 55 let (56,3 %).

Penetrace investic - věk

S dosaženým vzděláním obecně stoupá podíl respondentů, kteří investují. Nejvyšší je mezi dotázanými s vysokoškolským vzděláním (61,5 %).

Penetrace investic - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.