Kdo využívá více bank?

“Bankovní služby od více bank využívají především muži, lidé vyššího středního věku a obyvatelé Prahy.”

Ženy (67,3 %) využívají bankovní služby pouze u jediné banky významně četněji než muži (55,5 %).

Počet využívaných bank - muži a ženy

S rostoucím věkem respondentů obecně stoupá podíl dotázaných, kteří využívají bankovní služby u více bank. Počet využívaných bank pak opět klesá v předdůchodovém věku.

Počet využívaných bank - věk

Podíl dotázaných, kteří využívají bankovní služby u více bank, je nejvyšší v Praze, kde pouze méně než polovina respondentů (45,9 %) využívá bankovní služby jen u jedné banky.

Počet využívaných bank - velikost obce


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet