Průměrná úložka na stavební spoření klesá…

“Průměrná výše spoření na stavební spoření loni rostla a letos klesá.”

Za prvních deset měsíců lidé ze zkoumaného vzorku klientů stavebních spořitelen spořili v roce 2021 v průměru mírně vyšší částku (1 225 Kč) než v roce 2022 (1 214 Kč).

Vývoj plateb na stavební spoření 1-10 2021 a 2022

Průměrná výše měsíční částky odesílané na stavební spoření v analyzovaném vzorku klientů měla v loňském roce rostoucí trend.

Vývoj plateb na stavební spoření 2021

V letošním roce ale dochází k postupnému poklesu částky odesílané na stavební spoření.

Vývoj plateb na stavební spoření 1-10 2022


Analýza vychází z bankovních dat 34 393 klientů, téměř 3 milionů transakcí v objemu přesahujícím 3,5 mld. Kč. Analyzované období leden 2021 až 31. říjen 2022. Zdrojem dat je společnost Antivirus s.r.o.