Nejspokojenější hypoteční klienti jsou s minimem informací

“Nejčetněji jsou spokojeni s hypotékou lidé, kteří ji sjednali přes svou hlavní banku.”

Spokojenost s hypotékou - způsob sjednání hypotéky

Se svým hypotečním úvěrem jsou nejčetněji spokojeni respondenti, kteří si hypotéku sjednali přes svou hlavní banku (93,9 %). Naopak nejméně četně jsou s hypotečním úvěrem spokojeni dotázaní, kteří si ho sjednali samostatně online (82,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.