Přístup žen a mužů k investicím se liší

“Ženy četněji než muži investují přes svou hlavní banku, muži četněji než ženy samostatně online.”

Způsob investování - muži a ženy

Ženy (64,8 %) významně četněji než muži (53,8 %) investují přes svou hlavní banku. Muži (19,4 %) naopak významně četněji než ženy (8,2 %) investují samostatně online.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.