Jak sjednali životní pojistku klienti jednotlivých pojišťoven?

“Přes pojišťovnu si životní pojištění sjednali nejčetněji klienti Generali ČP a Kooperativy. Co ostatní?”

Způsob uzavření životního pojištění - pojišťovny

Přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce si povinné ručení sjednaly dvě pětiny respondentů z řad klientů Generali České pojišťovny (41,3 %) a Kooperativa pojišťovny (38,6 %). Přes hlavní banku pojistku uzavřeli nejčetněji respondenti s pojistkou od Komerční pojišťovny (64 %) a ČSOB pojišťovny (47,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.