štítek: spotřebitelské chování

db

Lidé s penzijním fondem z příjmu ušetří více než průměr

"Respondenti se sjednaným penzijním fondem ušetří z příjmu významně více než průměr všech dotázaných." Zatímco více než 20 % z příjmu ušetří jen 13 % všech...
db

Lidé se stavebním spořením jsou spořivější

"Lidé, kteří spoří se stavebním spořením, jsou nadprůměrně spořiví." Respondenti spořící se stavebním spořením (pravý graf) ušetří z příjmu více než průměr všech dotázaných. Výzkum proběhl na...
db

Muži s životním pojištěním ušetří více než ženy

"Muži s uzavřeným životním pojištěním ušetří ze svého příjmu více než ženy s životní pojistkou." Nic neuspoří téměř třetina žen (27,9 %), ale jen 15,7...
db

Čtvrtina lidí s hypotékou nemá žádné úspory

"Při ztrátě příjmu by čtvrtina lidí s hypotékou vystačila s úsporami nejvýše 1 měsíc." Finanční rezervy pro případ výpadku příjmu alespoň na tři měsíce má...

Lidé s životním pojištěním si mohou dovolit vyšší mimořádný výdaj

"Respondenti s uzavřeným životním pojištěním si mohou dovolit vyšší mimořádné výdaje než průměr." Zatímco žádný mimořádný výdaj si nemůže dovolit třetina (32 %) všech respondentů,...
db

Z vyššího příjmu se spoří snáze. Víme jak moc

"Podíl uspořené částky z příjmu s růstem příjmu prudce stoupá." Podíl naspořené částky z příjmu stoupá strmě s nárůstem příjmu. Zatímco více než polovina respondentů s příjmem...
db

Uspoří zaměstnanci s hypotékou více než průměr?

"Zaměstnanci s hypotékou uspoří jen mírně více než průměr všech zaměstnanců." Zaměstnanci čerpající hypoteční úvěr uspoří jen mírně více než všichni zaměstnanci. Největší rozdíl je...
db

Lidé se bojí o ztrátu zaměstnání, ale nepojišťují si ji

"Z rizik krytých životním pojištěním se lidé nejvíce obávají o ztrátu zaměstnání. Pojištění ale neuzavírají." Na otázku "Jaké nepříznivé životní události se obáváte z pohledu...