Hypotéku a životní pojištění lidé sjednali stejným kanálem

“Při sjednání hypotéky přes poradce či hlavní banku lidé stejným kanálem sjednali i životní pojištění.”

Sjednání hypotéky a životního pojištění

Tři pětiny (59,2 %) respondentů, kteří si sjednali hypotéku přes hypotečního či finančního poradce, si přes finančního poradce sjednaly též životní pojištění. Životní pojištění si přes hlavní banku sjednala polovina (53,8 %) dotázaných, kteří si přes svou hlavní banku sjednali hypoteční úvěr.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.