Kolik bank lidé využívají?

“Lidé využívají bankovní služby nejčetněji u jediné banky.”

Počet využívaných bank

Tři pětiny dotázaných (61,5 %) využívá bankovní služby pouze u jediné banky a čtvrtina (27,4 %) u dvou bank.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.