Hypoteční klienti využívají více bank než lidé bez hypotéky

“Lidé s hypotékou využívají služeb více bank četněji než lidé bez hypotéky.”

Počet využívaných bank a hypoteční úvěry

Respondenti, kteří aktuálně splácí hypotečení úvěr, využívají služby u více bank četněji než dotázaní, kteří hypotéku nemají. Pouze jednu banku využívá polovina dotázaných splácejících hypotéku (51,4 %), ale dvě třetiny respondentů bez hypotečního úvěru (66,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.