Penetrace asistenčních služeb prudce roste s příjmem

“Penetrace asistenčních služeb k autopojištění prudce stoupá s příjmem domácnosti.”

Penetrace asistenčních služeb k autopojištění - příjem domácnosti

S příjmem domácnosti respondentů prudce roste podíl dotázaných, kteří mají sjednané asistenční služby k autopojištění. Asistenční služby tak využívá třetina dotázaných s příjmem domácnosti do 15 tis. Kč (36,1 %), ale tři čtvrtiny respondentů s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč (74,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.