Kdo využívá asistenční služby k autopojištění?

“Asistenční služby k autopojištění využili mladí, muži a podnikatelé četněji než ostatní.”

Asistenční služby již využili dvě pětiny mužů (39,2 %), ale jen třetina žen (34,9 %), které mají asistenční služby k autopojištění sjednané.

Využití asistenčních služeb k autopojištění - muži a ženy

Asistenční služby k autopojištění využili četněji mladší respondenti než starší dotázaní. Nejčetněji je využili mladí do 26 let (43,1 %).

Využití asistenčních služeb k autopojištění - věk respondentů

Asistenční služby k autopojištění využili významně četněji podnikatelé (57,5 %) než zaměstnanci v soukromém (32,8 %) i státním (43,8 %) sektoru.

Využití asistenčních služeb k autopojištění - aktivita


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.