Jediná banka? Lidé s nižším vzděláním a příjmy

“Služeb pouze jediné banky využívají především lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy domácnosti.”

Podíl dotázaných, kteří využívají bankovní služby jen u jedné banky, klesá s růstem příjmu domácnosti. Pouze jednu banku využívá jen polovina respondentů z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč (49,3 %).

Počet využívaných bank - příjem domácnosti

Respondenti z řad podnikatelů (50,5 %) využívají jednu banku méně četně než dotázaní zaměstnanci ve státním (61,7 %) i soukormém (59,2 %) sektoru.

Počet využívaných bank - aktivita

Podíl dotázaných, kteří využívají bankovní služby jen u jedné banky, klesá s dosaženým vzděláním. Pouze jednu banku využívají jen dvě pětiny respondentů s vysokoškolským vzděláním (42,6 %).

Počet využívaných bank - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.