Více bank využívají především nespokojení klienti

“Lidé nespokojení se svou hlavní bankou četněji využívají služeb více bank.”

Počet využívaných bank a spokojenost s hlavní bankou.jpg

Respondenti, kteří nejsou spokojeni se svou hlavní bankou, využívají služby u více bank četněji než dotázaní, kteří jsou se svou hlavní bankou spokojeni. Zatímco pouze jednu banku využívají dvě třetiny spokojených respondentů (62,8 %), mezi nespokojenými, ať již uvažují o změně (49 %), nebo o změně neuvažují (48,9 %) jich je jen polovina.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.