Využití asistenčních služeb k autopojištění

“Asistenční služby k autopojištění mají sjednané tři pětiny lidí. Jak je využily? A byly spokojeny?”

Tři pětiny respondentů (58,9 %) mají sjednané asistenční služby k autopojištění. Dvě pětiny  dotázaných (41,1 %) asistenční služby k autopojištění uzavřené nemá.

Využití asistenčních služeb k autopojištění

Téměř dvě pětiny respondentů (37,2 %), kteří mají sjednané asistenční služby k autopojištění, tyto asistenční služby již využily.

Využití asistenčních služeb k autopojištění

Devět desetin respondentů (90,9 %), kteří mají sjednané asistenční služby k autopojištění a již je využili, s nimi bylo spokojeno.

Spokojenost při využití asistenčních služeb k autopojištění


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.