Sjednali životko přes hlavní banku. A jsou spokojeni

“S životním pojištěním jsou nejčetněji spokojeni lidé, kteří sjednali pojistku přes svou hlavní banku.”

Spokojenost s životním pojištěním - způsob sjednání

Se svým životním pojištěním jsou nejčetněji spokojení respondenti, kteří sjednali pojištění přes svou hlavní banku (92,1 %), nebo přes finančního poradce (87,6 %). Naopak nejméně četně jsou spokojení dotázaní, kteří pojistku uzavřeli přes jinou než svou hlavní banku (75,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.