Investoři využívají více bank než lidé bez investic

“Lidé, kteří investují, využívají služeb více bank četněji než lidé, kteří neinvestují.”

Počet využívaných bank a investice

Respondenti, kteří investují, využívají služby u více bank významně četněji než dotázaní, kteří neinvestují. Zatímco jednu banku využívá pouze polovina investujících respondentů (52,1 %), mezi dotázanými, kteří neinvestují, jich jsou téměř tři čtvrtiny (71,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.