Kdo má sjednané asistenční služby k autopojištění?

“Nejčetněji mají sjednané asistenční služby k autopojištění muži, starší lidé a lidé z nejmenších obcí a z Prahy.”

Muži (63,8 %) mají sjednané asistenční služby k autopojištění četněji než ženy (54,2 %).

Penetrace asistenčních služeb k autopojištění - muži a ženy

S přibývajícím věkem respondentů stoupá podíl dotázaných, kteří mají sjednané asistenční služby k autopojištění.

Penetrace asistenčních služeb k autopojištění - věk respondentů

S velikostí obce bydliště respondentů obecně klesá podíl dotázaných, kteří mají sjednané asistenční služby k autopojištění. Výjimku z trendu představují dotázaní z Prahy, mezi nimiž je penetrace asistenčních služeb vyšší (62,2 %).

Penetrace asistenčních služeb k autopojištění - velikost obce


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.