štítek: B2C průzkum

db

Kuřáci vs. nekuřáci: Má životní pojišťovna zohlednit životní styl?

"Mají životní pojišťovny při stanovení pojistného zohledňovat životní styl pojištěného? Zeptali jsme se kuřáků a nekuřáků." V odpovědích není významný rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky....
db

Pojištění domácnosti: Jaké nese výdaje?

"Dvě pětiny domácností nemají uzavřené pojištění domácnosti. Kolik platí za pojistku ostatní?" Pojištění domácnosti nemají uzavřeno dvě pětiny (41,1 %) domácností respondentů. Více než pětina...
db

Kdo chce zohlednit životní styl v životním pojištění?

"Názory na zohlednění životního stylu při výpočtu pojistného na životní pojištění se liší. Kdo je pro?" Názor, že by pojišťovna měla u životního pojištění při...
db

Pojištění vnímají rizika intenzivněji

"Pojištění respondenti vnímají možný dopad rizik na rodinný rozpočet intenzivněji než všichni respondenti." Největší rozdíl ve vnímání rizik mezi respondenty s uzavřeným příslušným pojištěním a...
db

Lidé s hypotékou jsou citliví na náklady úvěru

"Respondenti čerpající hypoteční úvěr jsou na náklady úvěru citlivější než průměr všech dotázaných." Zatímco ze všech respondentů hodnotí význam celkové nákladovosti úvěru (RPSN) na škále...
db

Má pojištění zohledňovat životní styl pojištěného?

"Životní styl ovlivňuje rizikovost pojištěného v životním pojištění i veřejném zdravotním pojištění. Má být zohledněn u pojistného?" Tři pětiny (60,5 %) respondentů je přesvědčeno, že...
db

Lidé vnímají nejintenzivněji životní rizika

"Z pohledu dopadu na rodinný rozpočet vnímají lidé jako významnější životní rizika nad neživotními." Z pohledu dopadu na rodinný rozpočet respondenti vnímají nejintenzivněji životní rizika...