Kdo zvažuje životní pojištění? Především mladí…

“Pětina lidí bez životního pojištění zvažuje jeho sjednání. Mezi mladými je to dvojnásobek.”

Pouze pětina respondentů bez životního pojištění uvažuje o jeho sjednání (18,7 %). Čtyři pětiny nepojištěných dotázaných (81,3 %) o uzavření pojistky ani neuvažuje.

Zvažování sjednání životního pojištění

Podíl mužů (18,7 %) a žen (18,7 %), kteří nemají životní pojistku, ale zvažují její sjednání, je shodný.

Zvažování sjednání životního pojištění - pohlaví

Podíl respondentů, kteří zvažují sjednání životního pojištění, klesá s věkem dotázaných. Znatelně nejvyšší je mezi respondenty ve věku do 26 let (39,7 %).

Zvažování sjednání životního pojištění - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.