Lidé s hypotékou a bez: Kdo zvažuje sjednání životní pojistky?

“Lidé s hypotékou zvažují sjednání životního pojištění jen mírně četněji než lidé bez hypotéky.”

Zvažování sjednání životního pojištění - hypotéka

Uzavření životního pojištění zvažuje pětina nepojištěných respondentů (20,8 %), kteří mají sjednaný hypoteční úvěr, a necelá pětina dotázaných (18,2 %), kteří hypotéku nemají.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.