Investoři zvažují pojištění domácnosti četněji

“Lidé, kteří investují, zvažují sjednání pojištění domácnosti významně četněji než lidé, kteří neinvestují.”

Zvažování sjednání pojištění domácnosti - investice

Uzavření pojištění domácnosti zvažuje pětina respondentů (19,6 %), kteří investují, ale jen desetina dotázaných (11,1 %), kteří neinvestují.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.