štítek: smrt

Čeho se nejvíc obávají lidé se životním pojištěním?

"Lidé s uzavřeným životním pojištěním se nejvíce neobávají nejzávažnějších rizik..." Respondenti s uzavřeným životním pojištěním mají největší obavy z dopadu na rodinný rozpočet ze ztráty...

Smrt, nebo invalidita? Čeho se lidé bojí víc

"Ze základních rizik krytých životním pojištění se lidé obávají smrti a invalidity nejméně. Na kolik si je cení?" Z hlavních rizik krytých životním pojištěním respondenti...

Lidé se bojí o ztrátu zaměstnání, ale nepojišťují si ji

"Z rizik krytých životním pojištěním se lidé nejvíce obávají o ztrátu zaměstnání. Pojištění ale neuzavírají." Na otázku "Jaké nepříznivé životní události se obáváte z pohledu...

Lidé, kteří mají pojištěnou ztrátu zaměstnání, se více obávají jiných rizik

"Lidé, kteří mají pojištěnou ztrátu zaměstnání, se více než ztráty zaměstnání obávají úrazu, nemoci či smrti." Respondenti, kteří mají pojištěnu ztrátu zaměstnání, se častěji než...

Své obavy lidé kryjí pojištěním nejčastěji v případě úrazu

"Pojištění na krytí rizik, kterých se lidé obávají s ohledem na finanční rozpočet domácnosti, využívají lidé nejčastěji pro případ úrazu." Pojištění úrazu má uzavřeno 59,1...

Lidé se bojí více finančních důsledků smrti než invalidity

"Finanční důsledky smrti pro životní úroveň domácnosti považují lidé za horší než důsledky plné invalidity." Pro zachování životní úrovně domácnosti v případě plné invalidity respondenta si...

Lidé se bojí více o ztrátu zaměstnání než zdravotních potíží a smrti

"Možná ztráta zaměstnání trápí lidi více než vážné zdravotní potíže v čele s invaliditou či smrt." Respondenti z pohledu dopadu na rodinný rozpočet uvádějí nejčastěji...

Lidé považují riziko invalidity za významné, ale…

"Přestože lidé, kteří mají uzavřené životní pojištění, považují riziko invalidity za významné, pojišťují ho mnohem méně často." Přestože respondenti považují riziko invalidity za významné (70,3...

Pojistné plnění ze životního pojištění: Za co nejčastěji?

"Klienti pojišťoven nejčastěji žádají pojistné plnění ze životního pojištění z důvodu pracovní neschopnosti a trvalých následků úrazu." Lidé mají poměrně bohaté zkušenosti se žádostí o...

Nepojištění klienti nejčastěji sáhnou po krytí rizika trvalých následků

“Krytí rizika trvalých následků a trvalé invalidity vítězí u spotřebitelů, kteří životní pojištění dosud nemají. Naopak závažné choroby táhnou výrazně méně” * Výzkum EMA proběhl...