Lidé se bojí více o ztrátu zaměstnání než zdravotních potíží a smrti

“Možná ztráta zaměstnání trápí lidi více než vážné zdravotní potíže v čele s invaliditou či smrt.”

Obavy respondentů

Respondenti z pohledu dopadu na rodinný rozpočet uvádějí nejčastěji obavy o ztrátu zaměstnání (57,5 %) a nejméně často invaliditu (39,4 %) a smrt (39,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.