Čeho se nejvíc obávají lidé se životním pojištěním?

“Lidé s uzavřeným životním pojištěním se nejvíce neobávají nejzávažnějších rizik…”

ŽP a rizika

Respondenti s uzavřeným životním pojištěním mají největší obavy z dopadu na rodinný rozpočet ze ztráty zaměstnání (57,1 %) a z nemoci (51,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.