Lidé považují riziko invalidity za významné, ale…

“Přestože lidé, kteří mají uzavřené životní pojištění, považují riziko invalidity za významné, pojišťují ho mnohem méně často.”

Sjednaná rizika a preference v životním pojištění

Přestože respondenti považují riziko invalidity za významné (70,3 %), pojišťují ho mnohem méně často (45,4 %). Nejčastěji respondenti pojišťují riziko úrazu (77,7 %), které považují za jedno z nejvýznamnějších (80 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 571 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.