Pojistné plnění ze životního pojištění: Za co nejčastěji?

“Klienti pojišťoven nejčastěji žádají pojistné plnění ze životního pojištění z důvodu pracovní neschopnosti a trvalých následků úrazu.”

Lidé mají poměrně bohaté zkušenosti se žádostí o pojistné plnění ze životního pojištění. Z klientů pojišťoven o pojistné plnění již žádalo 41,4 % respondentů průzkumu.

žádosti o pojistné plnění

Nejčastějším důvodem žádostí o pojistné plnění byla pracovní neschopnost (26 %) a trvalé následky úrazu (23 %). Nejzávažnější události, jako je smrt (4 %) a invalidita (2 %) jsou poměrně vzácné.

pojistné události

Nejčastěji klienti žádají o pojistné plnění u velkých pojišťoven. Největší podíl žádostí o pojistné plnění mezi respondenty měla Česká pojišťovna (26,1 %) i před sloučením s Generali (4,5 %). Jako druhá se umístila Kooperativa po sloučení s Pojišťovnou České spořitelny (22,9 %).

pojišťovny - žádosti


Výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.

Sdílet