Nepojištění klienti nejčastěji sáhnou po krytí rizika trvalých následků

“Krytí rizika trvalých následků a trvalé invalidity vítězí u spotřebitelů, kteří životní pojištění dosud nemají. Naopak závažné choroby táhnou výrazně méně”

* Výzkum EMA proběhl na vzorku 1035 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019. Vyhodnocení a interpretace probíhala v období 1. 7. – 15. 9. 2019

Sdílet