Lidé se bojí o ztrátu zaměstnání, ale nepojišťují si ji

“Z rizik krytých životním pojištěním se lidé nejvíce obávají o ztrátu zaměstnání. Pojištění ale neuzavírají.”

Na otázku “Jaké nepříznivé životní události se obáváte z pohledu dopadu na rodinný rozpočet?” respondenti uvedli nejčastěji ztrátu zaměstnání (57,5 %), kterou následovala nemoc (48 %).

Obávaná rizika

Události, které mohou mít největší dlouhodobý dopad na rodinný rozpočet, ovšem podceňují. Mnohem méně často se obávají o invaliditu (39,4 %) a smrt (39,1 %).

Přestože se dotázaní nejvíce obávají finančních dopadů ztráty zaměstnání, v rámci pojištění je toto riziko mnohem méně často kryto (14,7 %). Nejčastěji uvádějí respondenti krytí rizika úrazu (52,3 %) a smrti (45,8 %).

Krytá rizika


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.