Smrt, nebo invalidita? Čeho se lidé bojí víc

“Ze základních rizik krytých životním pojištění se lidé obávají smrti a invalidity nejméně. Na kolik si je cení?”

Z hlavních rizik krytých životním pojištěním respondenti z pohledu dopadu na rodinný rozpočet uvádějí nejčastěji obavy o ztrátu zaměstnání (57,5 %) a nejméně často invaliditu (39,4 %) a smrt (39,1 %).

Obavy domácností

Pro zachování životní úrovně domácnosti v případě plné invalidity respondenta si čtvrtina (24,3 %) dotázaných představuje částku odpovídající pouhým 6 měsíčním příjmům a pětina (21,8 %) odpovídající ročnímu příjmu.

Invalidita - výdaje

Zato následky smrti pro rodinný rozpočet lidé vnímají mnohem vážněji. Téměř polovina (44,2 %) respondentů pro zachování životní úrovně domácnosti v případě jejich smrti předpokládá částku ve výši desetinásobku jejich ročního příjmu.

smrt - výdaje


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.

Sdílet