Své obavy lidé kryjí pojištěním nejčastěji v případě úrazu

“Pojištění na krytí rizik, kterých se lidé obávají s ohledem na finanční rozpočet domácnosti, využívají lidé nejčastěji pro případ úrazu.”

Pojištění a obavy

Pojištění úrazu má uzavřeno 59,1 % respondentů, kteří se finančních dopadů úrazu obávají. Nejmenší podíl je u pojištění ztráty zaměstnání, které má uzavřeno pouze 15,6 % dotázaných, kteří se obávají finančních dopadů ztráty zaměstnání.


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.